Genre: Eastern / Martial Arts

Die Teufelspiraten von Kau-Lun - The Pirate

01 hours 36 minutes
 • David Chiang, Fan Mei-Sheng, Shih Tien, Ti Lung, Tien Ching, Yuan Man-tzu
 • Eastern / Martial Arts
 • 22.03.2018
 • Deutsch
Showtime

Der Aufstand von Peking - Boxer Rebellion

02 hours 17 minutes
 • Alexander Fu Sheng, Chi Kuan-Chun, Li Li-Hua, Liang Chia-Jen
 • Eastern / Martial Arts
 • 22.03.2018
 • Deutsch
Showtime

Call of Heroes

01 hours 55 minutes
 • Eddie Peng, Jiang Wu, Lau Ching Wan, Louis Koo
 • Eastern / Martial Arts
 • 27.01.2017
 • Deutsch
Showtime